Επισυνάπτονται οι σύνδεσμοι παρακολούθησης για το zoom και το facebook και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις  διαδικτυακές  Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Κατάθλιψη.