Ν.Π.Δ.Δ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως εκπαιδευτές στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λοκρών για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως προσκομίσουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι κάτωθι:

  1. Παιδαγωγοί Δημοτικής Εκπαίδευσης
  2. Παιδαγωγοί Προσχολικής Εκπαίδευσης
  3. Φιλόλογοι
  4. Γυμναστές
  5. Καθηγητές Εικαστικών
  6. Καθηγητές Μουσικής

Επισυνάπτεται η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λοκρών ή στο e-mail: alepapadi@gmail.com, από 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό

Μιχάλης Παπανικολάου