Εκμετάλλευση κυλικείου των γραφείων στον οικισμό του εργοστασίου Λάρυμνας

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη(.pdf)