ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Αταλάντη 16/5/2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                            ΑριΘ. Πρωτ: 10877
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημαρχείου
Τ.Κ. : 35200 Αταλάντη
Πληρ: Β. Ανέστη
Τηλ: 2233350312


                                                                                                              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


'Εχοντας υπόψη :
α) ΤΟ Π.Δ. 270/8Ι , (ΦΕΚ Α'77/30-3-1981)
β) ΤΟ Ν.3852/20 Ι Ο
γ) Το Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ
δ) Την 11/113/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία
καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Μετσόβου 10 στην Αθήνα.

 

 

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη (.pdf)