Κυριακή 25 Φεβρουαρίου
Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ » για το έτος 2021
Υποβλήθηκε Πα, 08/01/2021 - 03:13 Περισσότερα
Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων έτους 2021”
Υποβλήθηκε Δε, 28/12/2020 - 03:00 Περισσότερα
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμό για το έργο “Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην κτηματική περιφέρεια Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ”
Υποβλήθηκε Πε, 24/12/2020 - 10:31 Περισσότερα
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Λοκρών (έτος 2021)
Υποβλήθηκε Τε, 23/12/2020 - 10:51 Περισσότερα
Προκήρυξη Διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών (έτος 2021)
Υποβλήθηκε Τε, 23/12/2020 - 10:32 Περισσότερα
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια ενός καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή με βραχόσφυρα”
Υποβλήθηκε Τρ, 22/12/2020 - 03:30 Περισσότερα
1 10 11 12 13 14 19
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO