ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                   Αταλάντη 24  Οκτωβρίου 2023                                         

ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ: 303

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      

ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά

& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη

Τηλ: 2233022015

Ηλεκτρ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Λοκρών με την υπ’ αρ.4/7/2023 απόφασή της, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιβανατών , για εννέα (9) έτη.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λοκρών - Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά & Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη Τηλ: 2233022015 την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών ή να αντλούν τις απαραίτητες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών  https://dimos-lokron.gov.gr/   όπου και είναι αναρτημένη η αναλυτική προκήρυξη.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου θα κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής:

 Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά

& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη

Τηλ: 2233022015

Ηλεκτρ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

από 25 Οκτωβρίου  2023 έως 20 Νοεμβρίου 2023 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( από 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ) απ’ όπου και θα διατίθενται τα τεύχη της προκήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Μ.  ΜΠΟΝΟΒΑΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη(.docx)