ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 20 Σεπτεμβρίου 2022                                          
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ: 136
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                      
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά
& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη
Τηλ: 2233022015
Ηλεκτρ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Λοκρών με την υπ’ αρ.2/6/2022 απόφασή της, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαλεσίνας , για εννέα (9) έτη.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Λοκρών- Δημαρχείο Λοκρών-Πλατεία Δημαρχείου 1-Αταλάντη την Παρασκευή  21  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λοκρών ή να αντλούν τις απαραίτητες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών  https://dimos-lokron.gov.gr/   όπου και είναι αναρτημένη η αναλυτική προκήρυξη.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου θα κατατεθούν :

Ταχ. Δ/νση: Επισκόπου Νεοφύτου Μεταξά
& Ευσταθίου Χρήστου, 35 200 Αταλάντη
Τηλ: 2233022015
Ηλεκτρ. Δ/νση: sxeplokron@gmail.com

Από 21 Σεπτεμβρίου 2022 έως 21 Οκτωβρίου 2021 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( από 09.00 π.μ. έως 15.00 μμ) απ’ όπου και θα διατίθενται τα τεύχη της προκήρυξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Μ.  ΜΠΟΝΟΒΑΣ

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Διακήρυξη (.docx)