Τρίτη 27 Φεβρουαρίου
Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Μετσόβου 10 στην Αθήνα
Υποβλήθηκε Τε, 17/05/2023 - 02:09 Περισσότερα
Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λοκρών σε πάροχο υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο και ηλεκτροκίνησης
Υποβλήθηκε Τρ, 16/05/2023 - 09:07 Περισσότερα
Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Ανακαίνιση των ΚΕΠ του Δήμου Λοκρών»
Υποβλήθηκε Δε, 15/05/2023 - 09:43 Περισσότερα
Προκήρυξη χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2023
Υποβλήθηκε Τρ, 09/05/2023 - 03:04 Περισσότερα
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου Λοκρών»
Υποβλήθηκε Πε, 27/04/2023 - 03:15 Περισσότερα
Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
Υποβλήθηκε Πε, 20/04/2023 - 06:57 Περισσότερα
1 2 3 4 5 19
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO