Κυριακή 21 Ιουλίου
Έγγραφα
Κανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Λοκρών
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:57 Περισσότερα
Δελτίο Εθελοντή – Δήμος Λοκρών
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Βεβαίωση για Χρήση Ακινήτου
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικών
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Αίτηση προς τον κ. Δήμαρχο
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
1 3 4 5 6
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO