Τρίτη 23 Απριλίου
Έγγραφα
Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Βεβαίωση για Χρήση Ακινήτου
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικών
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Αίτηση προς τον κ. Δήμαρχο
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:56 Περισσότερα
Αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:55 Περισσότερα
Αίτηση για την Υπηρεσία Ύδρευσης
Υποβλήθηκε Πε, 12/12/2019 - 02:55 Περισσότερα
1 3 4 5 6
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO