Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου
Προσλήψεις
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ 12 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
                                       …
Υποβλήθηκε Πα, 20/08/2021 - 11:18 Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Λοκρών στην υπηρεσία καθαριότητας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                 …
Υποβλήθηκε Δε, 09/08/2021 - 03:40 Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   …
Υποβλήθηκε Πα, 06/08/2021 - 05:25 Περισσότερα
Αντικατάσταση έντυπων λογαριασμών με ηλεκτρονικούς-Αίτηση για την ηλεκτρονική παραλαβή ειδοποιήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                             …
Αποτελέσματα για την ΣΟΧ 2/12447/19-05-2021 ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Αποτελέσματα για την ΣΟΧ 2/12447/19-05-2021 ανακοίνωση του Δήμου Λοκρών για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά…
Υποβλήθηκε Πε, 05/08/2021 - 02:12 Περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   …
Υποβλήθηκε Τε, 14/07/2021 - 02:15 Περισσότερα
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                  …
Υποβλήθηκε Πα, 11/06/2021 - 02:44 Περισσότερα
1 2 3 4 7
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO