Σάββατο 28 Ιανουαρίου
Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Δήμου Λοκρών
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Νο 2/2020 Ν.Π.Δ.Δ για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη10/2/2020 Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΑριθ. Πρωτοκόλλου: 162 ΚΑΙ ΤΟΝΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗ Σ Η ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 2/2020 Ν.Π.Δ.Δ…
Υποβλήθηκε Τε, 12/02/2020 - 11:45 Περισσότερα
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 1/2020 Ν.Π.Δ.Δ. για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝΑταλάντη10/2/2020 Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΑριθ. Πρωτοκόλλου: 161 ΚΑΙ ΤΟΝΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 1/2020 Ν.Π.Δ.Δ…
Υποβλήθηκε Τε, 12/02/2020 - 11:24 Περισσότερα
Ορισμοί μελών των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λοκρών
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑταλάντη 12-9-2019 Αρ. πρωτ. Δ.Υ. ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19/2019, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την…
Υποβλήθηκε Πε, 12/09/2019 - 03:00 Περισσότερα
Αντικατάσταση έντυπων λογαριασμών με ηλεκτρονικούς-Αίτηση για την ηλεκτρονική παραλαβή ειδοποιήσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                             …
Απολογισμός Οικ. Έτους 2018 ΝΠΔΔ «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» Δήμου Λοκρών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑταλάντη1 – 8- 2019 Αριθ. Πρωτ.: 9279 Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 14/119/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών…
Υποβλήθηκε Πε, 01/08/2019 - 01:24 Περισσότερα
1 2 3 4
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO