Επιδόματα Κέντρο Κοινότητας

Επίδομα Γέννησης Αρχείο
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Δικαιολογητικά- Έντυπο Συναίνεσης ΑρχείοΑρχείο
Επίδομα Στέγασης – Δικαιολογητικά- Έντυπο Συναίνεσης ΑρχείοΑρχείο
Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας ΑρχείοΑρχείο
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ΑρχείοΑρχείοΑρχείο
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Ελληνικής Μειονότητας Ομογενών Αρχείο
Επίδομα Εξόδων Κηδείας Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ΑρχείοΑρχείο
Πιστοποίηση Αναπηρίας Αρχείο
Απόδοση Κληρονομικών Προνοιακού- Αναπηρικού Επιδόματος Αρχείο
Δικαιολογητικά και Αίτηση για Επανασύνδεση Ρεύματος στη ΔΕΗ ΑρχείοΑρχείοΑρχείο