Τρίτη 22 Ιουνίου
Δειγματοληψία Νερού
Δειγματοληψία 27-4-2020
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 27/04/2020 Hμερομηνία Παραλαβής : 29/04/2020 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 29/04/2020 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 02/05/2020 Επισυνάπτονταιτααρχεία, με τααποτελέσματα…
Υποβλήθηκε Τε, 06/05/2020 - 12:54 Περισσότερα
Δειγματοληψία 31-03-2020
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 31/03/2020 Hμερομηνία Παραλαβής : 31/03/2020 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 31/03/2020 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 03/04/2020
Υποβλήθηκε Δε, 27/04/2020 - 01:08 Περισσότερα
Δειγματοληψία 15-09-2019
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 15/09/2019 Hμερομηνία Παραλαβής : 16/09/2019 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 16/09/2019 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 19/09/2019 Επισυνάπτονταιτααρχεία, με τααποτελέσματα…
Υποβλήθηκε Τρ, 01/10/2019 - 03:04 Περισσότερα
Δειγματοληψία 20-08-2019
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 20/08/2019 Hμερομηνία Παραλαβής : 21/08/2019 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 21/08/2019 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 24/08/2019 Επισυνάπτονταιτααρχεία, με τααποτελέσματα…
Υποβλήθηκε Τρ, 01/10/2019 - 02:19 Περισσότερα
Δειγματοληψία 10-06-2019
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 10/06/2019 Hμερομηνία Παραλαβής : 11/06/2019 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 11/06/2019 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 14/06/2019 Επισυνάπτονταιτααρχείαμε τααποτελέσματα για…
Υποβλήθηκε Πε, 20/06/2019 - 01:59 Περισσότερα
Δειγματοληψία 27-2-2019
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 27/02/2019 Hμερομηνία Παραλαβής : 28/02/2019 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 28/02/2019 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 03/03/2019 Επισυνάπτονταιτααρχείο με τααποτελέσματα…
Υποβλήθηκε Πε, 20/06/2019 - 12:23 Περισσότερα
1 2 3 4 5
Copyright © 2019, Δήμος Λοκρών WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | WEB DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO